Croeso i Viscount Organs Wales

Cyllid Di-log Ar Gael – Croesewir Rhan-gyfnewidiadau. Mae ein prisiau'n cyfateb i holl brisiau'r Rhyngrwyd! Mae Viscount Classical Organs yn ymrwymedig i ddarparu'r lefel orau o wasanaeth cyn ac ar ôl gwerthu. Rydym hefyd yn asiant gwasanaeth awdurdodedig i Viscount, a gallwn ddarparu cymorth technegol a chyngor yn ddi-oed ar gyfer eich Offeryn.

Gwerthiannau Organau Viscount, Organau Clasurol a Chyfoes

Y gwneuthurwr organau digidol Eidalaidd, Viscount Classical Organs, yw'r prif wneuthurwr organau clasurol digidol yn y Deyrnas Unedig. Gellir dod o hyd i organau Viscount mewn cartrefi, eglwysi, amlosgfeydd, capeli, ysgolion, a hyd yn oed eglwysi cadeiriol, yn y Deyrnas Unedig, ac mae pob un o'u horganau sydd ar eu ffordd i'r Deyrnas Unedig yn cael eu cynllunio a'u cyweirio'n benodol ar gyfer marchnad y Deyrnas Unedig.

Yn ogystal â gwerthiannau, rydym hefyd yn cynnig organau i'w llogi a'u rhentu ... Cyllid Di-log ar gael am 90 diwrnod

Croesewir rhan-gyfnewidiadau. Mae ein prisiau'n cyfateb i holl brisiau'r Rhyngrwyd!

 

Y Dewis a'r Mathau sydd Ar Gael

Mae gennym ystafell arddangos fawr yma yn Abertawe, ac rydym yn stocio dewis mawr o organau clasurol a chyfoes, yn cynnwys Envoy, Regent, Cantorum, Cadet, Chorum, Sonus, Dexbell a llawer mwy. Rydym yn cael stoc newydd ac ail-law yn wythnosol, felly rhowch nod tudalen ar ein gwefan fel nad ydych ar eich colled yn achos bargeinion a chynigion anhygoel.

 

Rydym yn Prynu Organau hefyd

Rydym yn delio mewn organau newydd ac ail-law (wedi'u defnyddio), felly os oes gennych organ i'w gwerthu, efallai ar ran eich eglwys, yna rhowch alwad i Viscount Organs 01792 721499 neu anfonwch neges e-bost i gwybodaeth@organauviscount.cymru

 

Yr Ardaloedd yr ydym yn eu Cwmpasu

Rydym wedi ein lleoli ychydig i'r gogledd o Abertawe ac rydym yn cynnal gwerthiannau, ac yn darparu gwasanaethau rhan-gyfnewid, llogi organau, a rhagor, a hynny ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig gyfan, gan gynnwys yn y mannau canlynol: Wrecsam, CaerdyddBangor, Y Bala, Bryste, Caernarfon, Cardigan, Caerfyrddin, Cas-gwent, Caerloyw, Llangollen, Trefynwy, Penfro, Merthyr Tudful, en-y-bont ar Ogwr, Castell Newydd Emlyn, Hwlffordd, Yr Amwythig, Telford, Hereford, Tenbury Wells, Talgarth, Ledbury a phobman rhyngddynt.

 

Gosodiadau

Rydym wedi gosod organau drwy Gymru gyfan ac mewn rhannau o Loegr

Gwelwch ein Map Gosodiadau

Ffurflen Ymholiad

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl

Confirm you're a Person!
Enter the current Year as 4 digits to confirm (****)